P2 Yetki Belgesi Nedir? P2 Belgesi Kimlere Verilir?

 • Yazar: Kurye Rehberi
 • Yayınlanma Tarihi: 27 Ocak 2020
 • Okunma Süresi: 2 Dakika 17 Saniye
 • Kategori: Girişimcilik
P2 Yetki Belgesi Nedir? P2 Belgesi Kimlere Verilir?

P2 Yetki Belgesi Nedir? P2 Belgesi Kimlere Verilir?

P2 yetki belgesi, yurt içinde dağıtım işletmeciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilere verilen bir belgedir. P2 belgesi alabilmek için bir takım prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Peki, P2 belgesi nedir? P2 yetki belgesi kimlere verilir?

P2 Belgesi Nedir?

P2 yetki belgesi, yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapmak isteyenlere verilir. İşletmenin, motosikletler de dahil olmak üzere 30 araca sahip olması gerekir. Araçların yaşı, 20 yaşından büyük olamaz. P2 yetki belgesi için sözleşme yapma şartı yoktur. Bu belgeyi almak isteyen işletmelerin yedi coğrafi bölgede en az iki ilde örgütlenme şartı bulunmaktadır.

Sadece yurtiçi dağıtım işletmeciliği için alınan bu belge için işletmede meydana gelen değişiklikler, değişikliğin oluştuğu tarihten itibaren 90 gün içinde bakanlığa bildirilmelidir. Değişiklikler 90 gün içinde bildirilmezse uyarı cezası uygulanır. P2 yetki belgesi sahiplerinin unvanlarında, adreslerinde, vergi numaralarında, ortaklıklarında, hisse devrinde, sermaye azalışlarında, yöneticilerinde, acentelik sözleşmelerinde ve taşıtlarında herhangi bir değişiklik olursa bildirim yükümlülüğü vardır.

P2 Yetki Belgesi Alma Şartları

P2 yetki belgesi için başvuranların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir;

 • 25 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmalıdır.
 • Ticari ya da hususi olarak kayıtlı en az 30 adet öz mal motorlu taşıta sahip olmalıdır (iki tekerlekli olanlar da dahil olmak üzere).
 • Dağıtım merkezinde ya da merkezin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 metrekarelik bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmalıdır.
 • Bu alan; kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanıma sahip olmalıdır.
 • Sahip olunan taşınmaz trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği özelliklerde olmalıdır.
 • Merkeze bağlı her bir şube en az 20 metrekarelik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmalıdır.
 • En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmalıdır.
 • bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları,
 • Şube ve/veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere en az 14 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmalıdır.

P2 Yetki Belgesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Yurtiçi dağıtım işletmeciliği P2 yetki belgesi ücreti 318.631 TL’dir.
 • P2 belgesi yenileme ücreti, yetki belgesi fiyatının yüzde 15’i kadardır.
 • P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, M2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler.
 • P2 yetki belgesi sahiplerinin, en az 1’er adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir.
 • P2 yetki belgesi 5 yıl süreyle geçerlidir. Faaliyetine devam etmek isteyen firmalar yetki belgesini süresi içinde yenilemek zorundadır. Aksi halde P2 belgesi geçerliliğini kaybeder.
 • İşletmenin şubeleri bakanlığa bildirilmelidir. Bildirilmeyen şubelerde faaliyette bulunulamaz.
 • P2 belgesi, gerçek veya tüzel kişiler dışında başkaları tarafından kullanılamaz ve hiçbir şekilde devredilemez.
 • P2 türü yetki belgesi sahipleri yurt içi taşımalarda gönderileri en geç 3 gün içinde alıcısına ulaştırmakla yükümlüdür.